Účetnictví

V účetnictví existuje celá řada přesně daných zákonitostí, které každý člověk, který ve firmě účtuje musí znát. Jednou z nich je i způsob účtování o ceninách. Číslo jejich účtu je 213, je nutno to zcela přesně vědět. Ceniny jsou veškeré cennosti jako jsou poštovní známky, stravenky, telefonní karty, kolky a podobně.
Veškeré tyto věci tedy v účetnictví evidujeme pod jednou položkou a tou jsou již zmiňované ceniny. Způsob jejich nabytí je nejčastěji nákup za hotové peníze a nebo převodem z bankovního účtu. Záleží především na tom, v jaké hodnotě a kde ceniny kupujeme. Asi nemá cenu převádět z bankovního účtu nákup deseti poštovních známek na poště.

Ceniny

Ceniny tedy mají různou podobu. Zajímavé například je to, že stravenky, které rovněž patří do ceniny, z části hradí sami zaměstnanci, zaměstnavatel má předepsanou povinnou výši, kterou musí zaměstnancům uhradit, avšak na jeho libovůli je, zda jim přispěje více. Vše je pak nutno v účetnictví přesně rozlišit.


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu pod tímto článkem jen za 50 Kč
Zobrazit formulář pro nákup